Abonnementsbetingelser

Du kan bestille dit abonnement via hjemmesiden www.raskmagasinet.dk, pr. mail rask@raskmagasinet.dk, pr. telefon 33 26 95 20 eller ved indsendelse af bestillingskupon.

10 numre koster kr. 290,00 inklusiv moms, ekspedition og porto. Med første nummer modtager du en faktura på beløbet. Abonnementet er løbende, dvs. at du modtager RASK Magasinet 10 gange, hvorefter du automatisk modtager faktura for den næste periode.

 

Opsigelse

Ønsker du ikke at fortsætte som abonnent, skal du opsige dit abonnement. Dette skal senest en uge efter abonnementsperiodens udløb. For kontakt se venligst ovenfor.

 

Betaling

Fakturaen er forsynet med et indbetalingskort, der venligst bedes benyttet senest på den anførte forfaldsdag. Modtages betalingen ikke, fremsender bogholderiet en rykker og der tillægges kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

 

Ændring af abonnement

Ved adresseændring bedes du meddele dette. For kontakt se venligst ovenfor.

 

Venlig hilsen

RASK Bladproduktion ApS

Frydendalsvej 3

1809 Frederiksberg C

Tlf.: 3326 9520

Mail: rask@raskmagasinet.dk

www.raskmagasinet.dk

 

november 2015